Ako si vybrať správny difuzér?

Ako ideálne prevoňať priestory?

Ak stretnete človeka, ktorý príjemne vonia, prirodzene je Vám sympatický. Rovnaký princíp funguje aj v prípade priestoru. Ak miestnosť do ktorej vstúpite príjemne vonia, máte dobrú náladu a ste v pohode. Preto je dôležité dbať nielen na osobnú vôňu kúpou parfémov, ale rovnako aj na arómu Vášho prostredia, či už ide o dom, byt, auto alebo kanceláriu.

Tak ako parfém zabezpečuje vôňu pre človeka, difúzer dokáže rozptýliť arómu v celom priestore. Dôležité je vybrať správny difúzer pre to, čo potrebujete.

Existujú 4 hlavné typy difúzerov: nebulizing (rozprašovací), ultrasonic (ultrazvukový), heat (tepelný, zahrievací) a evaporative (parný). Pod týmito anglickými výrazmi nájdete množstvo materiálov na webe. Poďme si bližšie popísať ich výhody a nevýhody. Každý difúzer má odlišný spôsob uvoľňovania vône do priestoru. V základe všetky používajú aroma oleje avšak niektoré pridaním do vody a následným odparovaním a iní bez použitia vody. Záleží na Vašich preferenciách. 

New Aroma Home používa výhradne rozprašovací (nebulizing) difúzer, pretože tento difúzer nepoužíva vodu ani zahrievanie, čo je dôležitý predpoklad, ak chcete získať maximálny efekt nielen z vône ale aj z dezinfekčnej zložky aroma oleja.

Rozprašovací difúzer (Atomizing, Nebulizing)

Rozprašovací typ difúzera rozptýli olej do priestoru formou jemnej hmly prostredníctvom tlaku, ktorý vytvára mechanizmus difúzera. V prípade aroma oleja s dezinfekciou sa dezinfekčná látka dostáva do sublimácie (fyzikálny proces kedy sa pevná častica mení na plynnú časticu) a vďaka tomu sa súčasne s olejom dokáže rozptylovať v priestoru. Difúzer vymrští olej s dezinfekciou (už v plynnom stave vďaka sublimácii) do priestoru a vďaka prirodzenému prúdeniu vzduchu sa rozšíri aj v uzavretej miestnosti. Jemnú vonná para vytvorená difúzerom nemení chemické zloženie pretože nedochádza k zahrievaniu oleja, iba k jeho vymršteniu do priestoru.

Výhody:

 • difúzer nepoužíva zahrievanie, čím sa dosiahne max efekt a účinnosť dezinfekcie i aroma oleja
 • difúzer nepoužíva vodu, olej sa nekvapká do vody, ale priamo sa rozptyluje do priestoru
 • najefektívnejší spôsob ako dostať 100% oleja do priestoru

Nevýhody:

 • vyššia cena difúzera
 • vyššia spotreba oleja, pretože sa neriedi s vodou

Ultrazvukový difúzer (Ultrasonic)

Tento typ difúzera používa vodu, do ktorej kvapnete olej a vďaka elektrickej frekvencie sa vytvára jemná hmla vodnej pary s molekulami oleja, ktorá sa rozširuje po miestnosti. Difúzer rozkladá olej na molekuly, ktoré sa negatívne nabijú, aby sa mohli rozptýliť spojením s pozitívne nabitými molekulami v priestore. Ultrazvukový difúzer používa vodu ako formu transportu oleja a to tak, že ultrazvukové vibrácie pôsobia na vodu, čím spôsobia uvoľnenie molekúl oleja a rozptýlenie negatívne nabitých častí do vzduchu spoločne s vodnou parou.

Výhody:

 • nízka spotreba oleja, používajú sa iba kvapky rozpustné do vody
 • žiadne zahrievanie, čím sa zabezpečí kvalita oleja 
 • zvlhčuje vzduch odparovaním vody (pre niekoho môže byť nevýhoda) 

Nevýhody:

 • vyššia cena difúzera
 • do priestoru sa dostáva iba malá časť oleja, pretože väčšiu časť tvorí vodná para
 • nie je možné rozptylovať 100% oleja, lebo vždy sa odparuje aj voda

Tepelný difúzer (Heat)

Tepelny difúzer používa teplo, aby sa olej dokázal odpariť do priestoru. Väčšinou sa olej nakvapká opäť do vody, avšak nie je to podmienka, záleží od konkrétneho difúzera. Čím viac tepla vznikne, tým viac oleja sa odparí. Na druhej strane je dôležité používať čo najmenej tepla, aby sa neznižovali účinky oleja, prípadne nedošlo k zmene vlastnosti oleja.

Výhody: 

 • nižšia cena

Nevýhody:

 • zahrievaním dochádza k zníženiu účinnosti oleja (esenciálneho i dezinfekčného)
 • záleží aká je teplota pri zohriatí oleja, lebo môže dôjsť aj k zmene vlastností oleja

Parný difúzer (Evaporative, Fan-style)

Tento typ využíva prúd vzduchu pre rozptýlenie oleja do priestoru. Olej nakvapkáme na filter (podložka) vnútri difúzera, bez použitia vody. Malý ventilátor vháňa vzduch z miestnosti do difúzera cez filter, na ktorom je nanesený olej a tým sa zrýchľuje odparovanie čiastočiek oleja do priestoru.

Výhody:

 • tichý, bez zahrievania, bez vody

Nevýhody:

 • rozptýlenie oleja nie je ideálne, pretože sa uvoľňujú najskôr ľahšie molekuly, tie ťahšie môžu zostať na filtri
 • pomalé uvoľňovanie oleja, vhodné pre malé miestnosti
 • údržba – neustála potreba čistiť/meniť filter/podložku ak chceme meniť vône olejov

Záver:

Ak chcete dosiahnuť maximálny efekt dezinfekčnej zložky, nemôžete aroma olej značky NEW AROMA miešať s vodou ani zahrievať. Potrebujete difúzer s technológiou studenej difúzie a práve naše difúzeri spĺňajú tieto vlastnosti a zaroveň boli použité pri testovaní v certifikovaných laboratóriách – Bližšie info TU. 

Difuzéry New Aroma

20 m²
100 m²
100 m²